097 44 00 148
091 44 00 148
Bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven biển
Cập nhập: 11/09/2017
Lượt xem: 6330
MIC nhận bảo hiểm với tất cả các chủ phương tiện tàu hoạt động trên sông, hồ, và vùng biển Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
- Tất cả các chủ phương tiện tàu hoạt động trên sông, hồ, và vùng biển Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm thân tàu tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (gọi tắt là MIC).
- Đối tượng bảo hiểm là thân tàu bao gồm: Vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị hàng hải.
- Cá nhân hoặc tổ chức tham gia bảo hiểm (gọi là người được bảo hiểm), có thể yêu cầu bảo hiểm thân tàu theo thời hạn hoặc theo chuyến hành trình.
- Thuật ngữ “tàu” bao gồm các loại phương tiện tự hành hoặc không tự hành dùng để chuyên chở hàng hoá, hành khách nguyên nhiên liệu hoặc dùng để lai dắt, cứu hộ, nghiên cứu biển… (nhưng không phải là tàu phục vụ và đánh bắt thủy hải sản), hoạt động trên sông hồ và vùng biển Việt Nam.
 
PHẠM VI BẢO HIỂM
  Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu theo một trong hai điều kiện “A” hoặc “B ” dưới đây:

Điều kiện A
MIC nhận trách nhiệm bồi thường đối với:
a. Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận xảy ra đối với thân tàu được bảo hiểm do những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
- Do đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước,
- Mắc cạn, va chạm vào đá, vào vật thể cố định hoặc trôi nổi trên bờ hoặc dưới nước (trừ bom mìn và thủy lôi),
- Do cháy nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác,
- Do vứt bỏ một phần tàu hay tài sản trên tàu được cho là cần thiết và hợp lý để cứu người và/hoặc cứu tàu, tài sản trên tàu trong trường hợp nguy hiểm cấp thiết,
- Mất tích, động đất, sụt lở đất, núi lửa phun,
- Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh,
- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu liên quan đến tàu được bảo hiểm hoặc trong khi tàu đang neo đậu sửa chữa hoặc ở trên đà khi sửa chữa,
- Nổ nồi hơi, gãy trục cơ, hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm trong các bộ phận của thân tàu với điều kiện khuyết tật ngầm trên đã qua cuộc kiểm tra giám định của cơ quan chức năng mà không thể phát hiện được. Trong trường hợp này MIC chỉ bồi thường các tổn thất là hậu quả của việc nổ nồi hơi, gãy trục cơ…… mà không bồi thường chính bản thân thiết bị trừ trường hợp việc nổ nồi hơi, gãy trục cơ là do nguyên nhân bởi một rủi ro được bảo hiểm,
- Do sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm hoặc có cổ phần trên tàu được bảo hiểm.
b.   Những chi phí cần thiết và hợp lý trong việc:
- Hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này,
- Trợ giúp hay cứu hộ với điều kiện những chi phí này không đòi được từ phía người được trợ giúp, cứu hộ, chi phí tố tụng đã được MIC đồng ý trước,
- Kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm đã được MIC đồng ý trước,
- Đóng góp chi phí tổn thất chung,
- Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất.
- Rủi ro ô nhiễm
 
Điều kiện B
MIC nhận trách nhiệm bồi thường đối với:
a.   Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
- Do đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước,
- Mắc cạn, va chạm vào đá, vào vật thể cố định và trôi nổi trên bờ hoặc dưới nước (trừ bom mìn và thủy lôi),
- Do cháy nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác,
- Mất tích,
- Động đất, sụt lở, núi lửa phun,
- Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh
- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển hàng, nguyên nhiên vật liệu có liên quan đến tàu được bảo hiểm trong khi neo đậu hoặc lên đà khi sửa chữa,
- Do sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm hoặc có cổ phần trên tàu được bảo hiểm.
b. Những chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu trong việc hạn chế tổn thất có thể dẫn đến các khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này.
c. Rủi ro ô nhiễm
 
Mở rộng phạm vi
MIC mở rộng trách nhiệm bồi thường tổn thất xảy ra trong trường hợp:
- Lai dắt hoặc trợ giúp tàu khác khi gặp nạn hoặc lai dắt theo tập quán. Những hư hỏng mất mát và tổn thất vật chất xảy ra trong trường hợp này chỉ thuộc trách nhiệm bảo hiểm phần chi phí sửa chữa những hư hỏng, bù đắp những mất mát và tổn thất vật chất mà người được bảo hiểm không thu hồi được đầy đủ do phía được cứu giúp thực sự không đủ khả năng hoàn trả.
- Tàu, thuyền được bảo hiểm đâm va với tàu mà toàn bộ hoặc một phần của tàu này thuộc cùng một chủ sở hữu hoặc cùng quyền quản lý, hoặc được những tàu như vậy cứu hộ. Người được bảo hiểm vẫn có mọi quyền theo bảo hiểm này giống như chiếc tàu đó hoàn toàn là của một chủ tàu không có quyền lợi liên quan đến tàu được bảo hiểm. Nhưng trong trường hợp đó, trách nhiệm về đâm va hoặc số tiền phải trả cho dịch vụ đã cung ứng phải được người được bảo hiểm đồng ý hay theo quyết định của Tòa án.
- Với điều kiện người được bảo hiểm phải khai báo và được sự chấp thuận trước của MIC đồng thời nộp thêm phí bảo hiểm nếu được yêu cầu, MIC nhận bảo hiểm cả trong trường hợp:
+ Có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, lai dắt không theo tập quán, thay đổi về ngày khởi hành (trường hợp bảo hiểm chuyến),
+ Xếp dỡ hàng hoá hoặc nguyên nhiên vật liệu ở ngoài biển sang tàu khác hoặc từ tàu khác sang tàu được bảo hiểm ngay cả khi tới gần cập mạn.
 
GIÁ TRỊ BẢO HIỂM
- Giá trị bảo hiểm thân tàu ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Giấy sửa đổi bổ sung (nếu có) là giới hạn trách nhiệm cao nhất mà MIC nhận bồi thường đối với mỗi vụ tổn thất.
- Giá trị bảo hiểm thân tàu được tính căn cứ vào giá trị thực tế của vỏ, máy móc và các trang thiết bị của tàu đó trên thị trường trong nước hoặc quốc tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm do người được bảo hiểm khai báo hoặc theo thỏa thuận giữa người được bảo hiểm và MIC.
 
HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM
  Khi yêu cầu MIC bồi thường, người được bảo hiểm phải cung cấp cho MIC những tài liệu sau:
- Giấy yêu cầu bồi thường (Theo mẫu của MIC), trường hợp Người được bảo hiểm lập công văn thì phải thể hiện được nội dung tương tự. Giấy yêu cầu bồi thường phải có dấu và bút tích của Lãnh đạo đơn vị;
- Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm (Bản chính);
- Sửa đổi bổ sung (Bản chính);
- Hồ sơ tàu, các giấy tờ đăng kiểm, bằng cấp thuyền trưởng, máy trưởng;
- Báo cáo chi tiết của thuyền trưởng về (tổn thất thuộc phần vỏ) và máy trưởng về (tổn thất thuộc phần máy);
- Biên bản giám định sự cố có hình ảnh minh họa;
- Bản tin thời tiết (nếu tổn thất liên quan đến thời tiết xấu);
- Sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn (đâm va, mắc cạn, va phải đá ngầm…);
- Bản dự toán, chi phí sửa chữa của nơi sửa chữa;
- Biên bản nghiệm thu, bản quyết toán chi phí sửa chữa;
- Các chứng từ hóa đơn sửa chữa;
- Biên bản kiểm tra sau khi sửa chữa của Đăng kiểm và hóa đơn;
- Thông báo từ bỏ tàu (nếu tàu bị tổn thất toàn bộ ước tính);
- Bảo lãnh ngân hàng và/hoặc bảo lãnh của hội P&I về trách nhiệm của tàu khác không phải tàu được bảo hiểm (trường hợp có liên quan đến người thứ ba);
- Kháng cáo hàng hải hoặc tường trình có xác nhận của cơ quan chức năng (cảng vụ, cảnh sát giao thôn đường thủy…);
- Trích sao nhật ký máy (nếu tổn thất liên quan đến máy tàu), nhật ký boong;
- Biên bản tai nạn của cơ quan chức năng (cảng vụ, cảnh sát GTĐT đối với tai nạn đâm va, cháy nổ, chìm…);  
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

SỐ ĐIỆN THOẠI BÁN HÀNG:097 44 00 148 - 091 44 00 148
Email: mic.bhqd@gmail.com
Về trang trước    Lên đầu trang
ĐĂNG KÝ MUA GÓI DỊCH VỤ

Họ và tên: (*)

Địa chỉ: (*)

Số điện thoại: (*)

Email: (*)

Nội dung: (*)

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về dịch vụ bảo hiểm của chúng tôi


Liên hệ
© Bản quyền thuộc về Baohiemmic.com  
ĐT: 097 44 00 148 - 091 44 00 148
Email: mic.bhqd@gmail.com

Đang online: 4

Tổng truy cập: 1107354

zalo zalo