097 44 00 148
091 44 00 148
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, thiết kế và giám sát
Cập nhật: 31/03/2019
Lượt xem: 6.918
MIC nhận bảo hiểm cho những lỗi bất cẩn, hành động bất cẩn, quên do sai sót bất cẩn gây nên thương tật thân thể, thiệt hại vật chất của Người được bảo hiểm
 

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba trong quá trình thực hiện chức năng nghề nghiệp chuyên môn với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám sát thi công
 
PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba phải:

- Là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp thuận của MIC; và

- Đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Bên A đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được định nghĩa trong phụ lục bảo hiểm; và

- Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư và/hoặc Kỹ sư tư vấn và/hoặc Nhà thiết kế và/hoặc Tư vấn kỹ thuật và/hoặc Giám sát công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Phụ lục bảo hiểm]; và

- Liên quan đến hành động sơ suất, lỗi do sơ suất, quyên sót được thực hiện, hoặc có thể đã được thực hiện hoặc đã cho là đã thực hiện sau ngày bảo hiểm này có hiệu lực.
 
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

- Giám định sơ bộ:

+ Tự giám định (đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản)

+ Thuê giám định (đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu)

-  Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường
 
Hồ sơ bồi thường

- Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

- Giấy chứng nhận bảo hiểm;

- Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba;

- Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

- Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Để biết được chi tiết, vui lòng liên hệ:

SỐ ĐIỆN THOẠI BÁN HÀNG:097 44 00 148 - 091 44 00 148
Email: mic.bhqd@gmail.com
 
Về trang trước    Lên đầu trang
Các bài viết khác
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về dịch vụ bảo hiểm của chúng tôi


Liên hệ
© Bản quyền thuộc về Baohiemmic.com  
ĐT: 097 44 00 148 - 091 44 00 148
Email: mic.bhqd@gmail.com

Đang online: 7

Tổng truy cập: 1107339

zalo zalo